Ķengursomas

Boba X Ķengursoma

Boba X Ķengursoma

Pied ā v ā produktu ar daudz ā m papildu funkcij ā m - ā tri atvienojamu sl ē dzeni kr ū ts baro š anai , siksnu atbalstam , divas neredzamas kabatas ar r ā v ē jsl ē dz ē ju , m ī kstu , elast ī gu kr ūš u jostu , kas padara b ē rnu somu lokan ā ku un ē rt ā ku katram braucienam . FUNKCIONALIT Ā TE Dro š a poz ī cija ...

140.00€ Bez nodokļa: 115.70€

Boba 4GS Ķengursoma

Boba 4GS Ķengursoma

Tehniskā specifikācija: Nēsājamā mazuļa svars: 3 - 20 kg Komplektā: zīdaiņu ieliktnis un guļammaiss 3 ergonomiskās pārnēsāšanas pozīcijas: jaundzimušajam paredzētā, priekšas un muguras. Gurnu jostas kabata ar rāvējslēdzēju. Regulējama gurnu siksna: 25 "- 58" collas, 63-147 cm Regulējamas plecu siksnas: 20 "-40" collas, 50-101 cm Viegls un intuitīvi saprotams dizains Unikāla kabata ērtākai barošanai ar krūti ...

95.00€ Bez nodokļa: 78.51€

Beco Gemini Ķengursoma

Beco Gemini Ķengursoma

1 p ā rn ē s ā jam ā soma - 4 da žā das poz ī cijas ! Izveidota J ū su ener ģ iskajam dz ī vesveidam . Beco Gemini ir piem ē rota izmanto š anai visas dienas garum ā un ļ auj p ā rn ē s ā t b ē rnu jums abiem komfortabl ā un dro šā kr ē sl ā. Č etras ē rtas poz ī cijas : uz priek š u v ē rstu , uz iek š u v ē rstu ,...

125.00€ Bez nodokļa: 103.31€

Manduca XT Denim black toffe Ķengursoma

Manduca XT Denim black toffe Ķengursoma

Pirm ā Manduca XT , kas aug kop ā ar j ū su mazuli - nek ā di papildu aksesu ā ri vairs nav nepiecie š ami . VAIR Ā K INFORM Ā CIJAS Z ī dai ņ iem no 3,5 kg l ī dz mazu ļ iem l ī dz 20 kg . Izgatavots no 100% dab ī g ā s kokvilnas . Regul ē jams s ē dek ļ a platums un regul ē jam ā aizmugur ē j ā atzveltne . ...

155.00€ Bez nodokļa: 128.10€

Rāda no 1 līdz 4 kopā 4 (Kopā lapu - 1)